اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

انرژی حاصل از جزر و مد بر خلاف انر»ی حاصل از سوخت های فسیلی مانند نفت و ذغال سنگ قابل تجدید و لایزال می باشد و. آلودگی محیط زیست هم به همراه ندارد. در این مقاله به بررسی انرژب پتانسیل قابل استحصال از سواحل جنوبی ایران ناشی از اختلاف هد بین جزر و مد پرداخته می شود. از آنجا که اندازه گیری جزر و مد در سواحل ایران امری ناشناخته است و تنها در چند سال اخیر (اواخر دهه60خورشیدی) اندازه گیری های مرتب و منظمی آنهم در چند مکان محدود صورت گرفته است، بروش مصنوعی آمار جزرو مد با استفاده از نرم افزار تهیه شده تولید گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پتانسیل انرژی قابل استحصال از جزر و مد ئر سواحل جنوب ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان