اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

کلمات کلیدی

ایران، روی، کنترل، مدل، موانع

تنگه خوران در جنوب ایران، جزیره قشم و سرزمین اصلی ایران را از هم جدا نموده است . با توجه به نیاز به احداث یک پل دریایی بین جزیره قشم و سرزمین اصلی، حد فاصل لافت و پهل مطالعات توجیهی و شناسایی پل در سال 1375 شروع گشت. به عنوان یکی از اصلیترین مراحل این مطالعات، بررسی های هیدرولیک و هیدرودینامیکگ موج و جریان در محل احداث پل در دستور کار قرار گرفت.بررسیها به صورت آماده سازی و اجرای دو مدل ریاضی هیدرودینامیکی جداگانه برای جریان و موج و کنترل نتایج با اندازه گیری های پیشین انجام گشت. نتایج مدلها الگوهای جریان و موج در تنگه را برای شرایط مختلف و در دوره های زمانی کوتاه مدت مشخص ساخت. بر اساس این مطالعات امواج غالب در منطقه امواج محلی ناشی از باد بوده و امواج دورآ به علت عرض کم ناحیه و موانع طبیعی مختلف پس از رسیدن به درون تنگه تعیین کننده نخواهند بود. جریان در تنگه نیز ناشی از تغییرات سطوح جزر و مدی در دو منتهی الیه شرقی و غربی تنگه می باشد. تغییرات جریانهای شدیدی در منطقه به وجود می آورد کهخ در طول روز شامل دو جریان شرقی و دو جریان غربی خواهد بود. در این مقاله نحوه انجام و نتایج بررسیهای صورت گرفته بر روی پدیدهای موج و جریان منطقه تشریح گردیده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی هیدرولیک جریان و موج در تنگه خوران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان