اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۷، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۹

در این تحقیق برای بررسی عمق آبشستگی در اطراف پایه پل در قوس رودخانه، آزمایش هایی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس 180 درجه با Rc\B=4.7 و از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. بدین منظور با قرار دادن یک پایه استوانه ای به قطر 6 سانتی متر در فلوم با 4 دبی و عمق ثابت 12 سانتی متر پدیده آبشستگی حول پایه در حالت آب زلال بررسی شد. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی هنگام نصب پایه استوانه ای در طول قوس متفاوت بوده و در موقعیت 60 درجه بیشترین آبشستگی در اطراف پایه ایجاد می شود. هم چنین با افزایش دبی جریان در کلیه موقعیت ها، عمق آبشستگی نیز افزایش یافت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر موقعیت پایه پل استوانه ای بر عمق آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان