اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستانو بهار- شماره ۴و۵، سال

صفحات

۵۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴۲ تا صفحه‌ی ۹۵

کلمات کلیدی

اسلام، سیاست، روی، شخصیت، نقد

نوشتار حاضر، نقد مقاله «علی‌بن ابی‌طالب» نوشته وکسیا واگلیری است که در دائرة‌المعارف اسلام به‌چاپ رسیده است. چهره‌ای که از علی (ع) در این مقاله ترسیم شده، غیرواقعی و تحریف‌شده است. در کل مقاله، روی سه محور اساسی درباره شخصیت سیاسی‌ـ مذهبی علی (ع) تأکید شده و توجه مؤلف را جلب کرده است: الف ـ علی (ع) و خلفا؛ ب ـ علی (ع) و مواجهه با مخالفان؛ ج ـ علی (ع) و کفایت لازم سیاسی و اجتماعی برای حل مشکلات حکومت. در قسمت اول، نویسنده می‌کوشد سیاست علی (ع) را در مواجهه با خلفا، سیاستی کاملا خصمانه نشان دهد؛ به گونه‌ای که خواننده تصور می‌کند علی (ع) کاری جز مانع‌تراشی و منازعه با خلفا نداشته و به‌هنگام شورش علیه عثمان، نه تنها از شورشیان حمایت کرده، بلکه رهبری آنان را نیز برعهده داشته است. بر این اساس، مؤلف کار او را در پذیرش خلافت از طرف این گروه، تخطئه کرده است. در قسمت دوم، سیاست علی (ع) را در مواجهه با مخالفان حکومتش، سیاستی خشن، افراطی و برآمده از خصوصیات اخلافی او نشان داده است. از سوی دیگر، کوشیده است مطالبات دشمنان او را تا حد ممکن محق جلوه دهد. در بخش سوم، نویسنده به مناسبت‌های مختلف نشان داده که علی (ع) کفایت لازم سیاسی را برای اداره حکومت و حل مشکلات نداشته، به گونه‌ای که خود از تصمیمات و اقداماتش پیوسته پشیمان می‌شده است. با توجه به موارد فوق، در نقد این مقاله سعی شده است با استناد بر منابع معتبر تاریخی شیعه و اهل سنت، برداشت‌های غیرواقعی نویسنده نشان داده و چهره واقعی (ع) به‌تصویر کشیده شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقد و بررسی مقاله «علی بن ابی طالب (ع)» در کتاب دائرة المعارف اسلام؛ تشابه اسمی، تفاوت ماهوی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۳۰۰۰ تومان