اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

در جهان بیش از 40 مجموعه بلایای طبیعی با زیر مجموعه های متعدد شناسایی شده اند از این تعداد 30 مجموعه سرزمین ایران را تهدید می کند.
زلزله لغتی که بسیاری از مردم را به هراس می افکند مطلبی مورد بحث می باشد که تا کنون وقوع آن را در هیچ جای دنیا نتوانستند پیش بینی کنند . در سالهای اخیر با توجه به رشد روز افزون جمعیت بخصوص در شهرهای بزرگ ، تمرکز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ، فقدان هماهنگی توزیع جمعیت با توسعه شهری و تخریب منابع زیست محیطی و طبیعی ، آسیب پذیری کشور بخصوص در مناطق شهری در برابر بلا افزایش داده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثرات زیست محیطی زلزله» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان