اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۵ صفحه

مبدل های فتوولتائیک بد لیل امکان تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی و مزایای دیگر نظیر وزن کم و امکانات نصب در قدرتهای کوچک , جزء تجهیزات مورد توجه در زمینه استفاده از انرژی های نو میباشند و لی در مقایسه با سایر مبدل های انرژی الکتریکی , قیمت بیشتری دارند . بنابراین لازم است که همواره شرایطی فراهم شود که از این مبدل ها حداکثر انرژی جذب شود تا استفاده بهینه از سیستم صورت گیرد . با توجه به اینکه خورشید در طول روز حرکت می کند , لذا نور آن همواره با زاویه بر سطح آرایه خورشیدی می تابد و بخشی از نور از روی سطح سلول ها منعکس و مانع از جذب کامل نور خورشید می شود . یکی از روشهای افزایش انرژی الکتریکی خروجی در مبدلهای فتوولتائیک , استفاده از آرایه خورشیدی متحرک است بنحوی که آرایه فتوولتائیک در تمامی اوقات روز بتواند حرکت خورشید را تعقیب نماید تا با عمود قرار گرفتن تابش نور خورشید بر سطح آرایه , حداکثر نور توسط سلولهای خورشیدی جذب و حداکثر انرژی الکتریکی تولید شود . در این مقاله تأثیر بکار گیری آرایه فتوولتائیک متحرک در میزان افزایش توان خروجی در مقایسه با یک آرایه فتوولتائیک ثابت با قدرت نامی یکسان مورد بررسی قرار گرفته است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آرایه فتوولتائیک متحرک جهت افزایش توان خروجی سلولهای خورشیدی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان