اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

توربین، رانر، تاج، پره، رینگ پائینی

ایجاد سدهای مختلف به منظور کنترل آبهای سطحی افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ایجاد اشتغال و تولید انرژی از اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می باشد. انرژی پتانسیل انباشته شده ناشی از ارتفاع آب در پشت سد در توربین آبی تبدیل به انرژی الکتریکی می گردد. یک رانر توربین آبی مدل فرانسیس شامل اجزاءاصلی پره (BLADE)، تاج (CROWN) ، رینگ پائینی (BAND) تشکیل شده اند که پس از ریخته گری هر یک و ماشین کاری اولیه به روش جوشکاری به هم اتصال یافته و ماشینکاری نهایی می شوند. در فعالیت تحقیقاتی انجام گرفته رانر نیروگاه سد دز مورد مطالعه قرار گرفته و نقشه ها و دانش فنی تولید آن مدون گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «دانش فنی تولید هسته مرکزی توربین های آبی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان