اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Iranian Journal of Dermatology

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳۷ تا صفحه‌ی ۲۴۱

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان