اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه

خدمت حضار محترم سلام عرض کرده و از کسانی که مقدمات این همایش را فراهم کردند تقدیر و تشکر می کنم.
موضوع مرکز دیتای اینترنتی شاید یکی ازمهمترین مولفه های باشد که در بحث توسعه زیر ساخت دسترسی درکشور ما هم وجود داشته و دارد و هم به نوعی تاخیر در ایجاد آن داریم. به همین منظور است که من اجازه می خواهم با استفاده ازچند صفحه نمایش مطلب (power point) توضیحات بیشتری ارائه نمایم.
دیتا سنترها در بحث توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و در توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یک ضرورت انتخاب شده اند.
به طور کلی در برآورد های بین المللی، در بحث توسعه یک برآورد خیلی کلی و عمومی شکل گرفته و آن اینست که اقتصادما و کشورهایی که سرمایه گذاری کافی در حوزه ارتباطات ومدیا نکنند دهه آینده دچار افت اقتصادی و درواقع نقصان رشد خواهند بود، تا حدیکه در شکل 1 مشاهده می کنید ادعا شده نزدیک 70% در امد ناخالص داخلی کشورها ناشی از تاثیر ارتباطات و رسانه ها می باشد و غفلت از سرمایه گذاری کافی در این مرحله می تواند عامل عقب ماندگی اقتصادی در دهه آتی گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سخنرانی آقای جهانگرد در مراسم افتتاحیه همایش نقش مراکز داده درتوسعه فناور اطلاعات و ارتباطات» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان