اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

با توجه به وجود بی هنجاریهای مغناطیسی در نقشه مغناطیس هوائی پهنه انارک، عملیات پی جوئی و اکتشاف ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی در این پهنه در منطقه ای به نام آبریزو در وسعتی با بیش از 40 کیلومتر مربع و در عرض جغرافیایی َ12 33 12 ° ° 33 8َ شمالی و طول جغرافیایی ° 54 َ20 تا °54 َ3 شرقی انجام گردید . مطالعات انجام شده وجود یک بی هنجاری مغناطیسی به طول 4 کیلومتر و عرض 1 کیلومتر در سنگهای متاولکانیکی این پهنه را نشان می دهد . برای اطمینان از وجود بی هنجاری، یک نمونه از این سنگها مورد تجزیه شیمیائی و کانی شناسی قرار گرفته است که وجود کانیهای هماتیت و مگنتیت با عیار حدود %5 در سطح وجود این بی هنجاری در عمق را تائید می نماید

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اکتشاف ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی در منطقه آبریزو واقع در پهنه انارک،ایران مرکزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان