اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Trauma Monthly

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۲۰۷ تا صفحه‌ی ۲۱۳

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استخراج و خالص سازی پیوسین S2 از سویه بومی سود و موناس آیروجینوزا 24A» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان