اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

تعليم و تربيت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۳ صفحه، از صفحه‌ی ۷۷ تا صفحه‌ی ۹۹

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اصلاح برنامه های درسی : پرورش مهارت های فکری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان