اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران

اطلاعات انتشار

سال

آب زیرزمینی یک منبع بسیار مهم تامین آب شیرین مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی، شرب و صنعت در تمام جهان می باشد و در مناطق خشک و نیمه خشک که محدودیت هایی برای منابع دیگر وجود دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.دشت داریون یکی از دشت های مستعد برای کشاورزی در استان فارس می باشد که با توجه به خشکسالی و گسترش همزمان چاه های بهره برداری در سال های اخیر روند نزولی سطح آب زیرزمینی شروع شده است، چنانکه به علت افت سطح آبزیرزمینی و بیلان منفی، از سال 1631 این دشت ممنوع شناخته شده است. در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی که قدرت زیادی در شبیه سازی سیستم های پیچیده دارند برای پیش بینی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت استفاده شده است. برای این منظور مقدار بارندگی و سطح ایستابی 11 چاه مشاهده ای سال های گذشته موجود در دشت را برای فرآیند پیش بینی در نظر گرفتیم. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با ضریب همبستگی آزمون برابر 0\94از توانایی وقابلیت بالایی در این زمینه برخوردار می باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیش بینی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت داریون به روش شبکه عصبی مصنوعی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان