اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر تمرینات تن آدمی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان