اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

مقاله حاضر در ارتباط با بخشی از پروژه طراحی باس داکت که توسط مهندسین مشاور قدس نیرو برای 4 پروژه بزرگ نیروگاه آبی کشور برای اولین بار انجام گرفته است می باشد . مقاله به بررسی افزایش دما و طراحی ابعاد اتصالاتی که ترمینال ثابت تجهیزات را به هادی باس داکت متصل می کنند و همچنین اتصالات قابل انعطافی که در مسیر های طولانی برای هادی باس داکت استفاده می شوند می پردازد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی افزایش دما و ابعاد اتصالات الکتریکی در باس داکت نیروگاهها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان