اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

فلسفه

اطلاعات انتشار

بهار و تابستان, دوره  ۳۹ , شماره  ۱، سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹ تا صفحه‌ی ۵۲

چگونگی رابطه نفس و مکتسباتش همواره مورد توجه فلاسفه بوده است. در این میان نحوه حصول علم و کیفیت تاثیر فعل و خلق بر نفس از وجوه مهم خودشناسی در حکمت متعالیه است. تحقیق در این مسایل بر پایه مبانی ای چون اصالت وجود، حرکت جوهری نفس، اتحاد عاقل و معقول و حدوث جسمانی نفس استوار است. ملاصدرا اثبات می کند که حقیقت نفس هر انسان حاصل تروح (روحانی شدن) خصوصیات علمی و ملکات عملی و رسیدن به مرتبه اعلای نفس او است، همانگونه که حصول ملکات مختلف، خود مبدا فاعلی صدور اعمال و صور علمی جزیی در مراتب نازل است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعالی اعمال و تجسد ارواح» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان