اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

به منظور بررسی الگوی جریان در یک انبساط ناگهانی در کانال و تغییرات پارامترهای جریان از نرم افزار Fluent که یک نرم افزار حجم محدود برای تحلیل به شمار می رود استفاده شده است. شبیه سازی مساله در حالت دو بعدی انجام شده و تاثیر پارامترهای مختلف در طول گردابه مورد ارزیابی و قیاس قرار گرفته شده است. شبکه به کاررفته در مدل شبکه منظم می باشد که برای تحلیل دقیقتر در محل های با گرادیان شدید ریز شده است. برای شبیه سازی آشفتگی جریان مدل آشفتگی k −ε استفاده و با سایر مدل های موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در محل بازشدگی افت فشار قابل ملاحظه ای اتفاق می افتد ضمن اینکه سرعت جریان نیز کاهش می یابد. همچنین در گوشه های بازشدگی گردابه هایی که از آن به عنوان جریان چرخشی یاد می شود اتفاق می افتد که طول و شکل آنها بستگی به عوامل مختلفی از جمله عدد رینولدز جریان دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عددی جریان در یک باز شدگی ناگهانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان