اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۷ تا صفحه‌ی ۱۱

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان