اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Iranian Journal of Dermatology

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سولفات روی با مگلومین آنتی مونات (گلوکانتیم ) در درمان لیشمانیوز جلدی حاد : یک کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان