اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

Sedimentation of adsorbent particles was investigated for obtaining the sedimentation properties of the adsorbent. The suspension was modeled assuming three regions including clear liquid, variablecomposition and sediment zone exist in the column. A semi–empirical correlation was derived foradsorbent particles concentration distribution as a function of time and overall suspension depth. Mass transfer into adsorbent was modeled using proposed concentration distribution function of adsorbents. Colloid concentration distribution in suspended liquid was calculated with time and liquid depth numerically. An effect of sedimentation properties on adsorption efficiency was investigated<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Modeling of Colloid Adsorption by Using of Adsorbent Particles» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان