اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نامه مفيد

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷ تا صفحه‌ی ۳۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان