اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

نوشته علمی: نوشته هایی در زمینه علوم میباشد که عده ای از مخاطبین است که شامل هر دو گروه متخصصین و غیردانشمند است.

مقاله علمی: نحوه نگارش علمی به منظور انتقال یافته های جدید علمی به دانشمندان و محققین میباشد. ویژگی های مقاله علمی یک گزارش نوشته شده و منتشر شده است که نتایج اصلی انجام شده توسط یک محقق یا گروهی از محققین را شرح میدهد.

عنوان های پی در پی" و سری در مجموعه ای از مقالات: به عنوان هایی از مقالات منتشر شده به صورت سری که در طی یک دوره زمانی معین چاپ می شوند گفته میشود. این سری مقالات دارای یک عنوان اصلی هستند که به طور معمول در همه مقالات (سری مقالات) آورده می شوند و علاوه بر آن دارای زیرعنوان هایی هستند که به صورت خاص در هر مقاله درج و اختصاص آن مقاله می باشد. زیرعنوان ها معمولاً با اعداد یونانی شماره گذاری می شوند.

انجمن ناشرین دانش پژوهی : سازمانی برای دانش پژوهان، ویراستاران، ناشران، کتاب داران، چاپخانه داران، کتابفروشان و سایر دست اندرکاران در چاپ مطالب علمی در امریکا میباشد. خلاصه " : معمولاً خلاصه ای از نتیجه گیری مطالعه انجام شده در پایان مقاله قرار میگیرد که با چکیده که کپسول فشرده شده مقاله می باشد و در اول مقاله آورده میشود متفاوت است. نحو و دستور زبان آ: تنظیم کلمات در عبارات، بندها و جملات میباشد.

جدول : به ارائه اعداد به شکل ستونی گفته می شود. جداول وقتی استفاده می شوند که بسیاری از یافته ها نیاز به ارائه دارند و اعداد اصلی اهمیت زیادی در ارائه آنها دارند. اگر نشان دادن اطلاعات .داده ها به تنهائی اهمیت داشته باشند. معمولاً منحنی در جدول ترجیح دارد عنوان : کمترین کلمات ممکن که قادر به توضیح مناسب از محتویات مقاله، کتاب، پوستر و غیره

مطالب گذرا: مقدار زیادی از اطلاعات که به کتابخانه ها وارد می شوند، در کتابخانه نگهداری وکاتالوگ نمی شوند. به طور مثال گزارش کمپانی ها، مشخصات تولیدات، کاتالوگهای مختلف،فهرست قیمتها، برنامه های فرهنگسراها. این موارد در یک محلی خاصی در یک دوره کوتاه مدت در معرض استفاده قرار میدهند و عموماً برگشت داده می شوند، زیرا اساسا برای يک دوره کوتاه مفید هستند. البته تعداد زیادی از این ها در اروپا وجود دارد که به نام SIGLE" شناخته می شوند و .استفاده است در دسترسی است و روی CD-Rom قابل ۵ هاست.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نحوه نگارش مقالات علمی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان