اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش و سازندگي

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد فن آوری پردازش تصویر جهت برآورد میزان دوده فرونشسته در ایران طی جنگ خلیج فارس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان