اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Environmental Sciences and Technology

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعات زیست محیطیشهرک های صنعتی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان