اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

انرژی به عنوان مهمترین کارمایه و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب شده و همواره از ارکان تمدن های بشری و اساس تولیدات اجتماعی به شمار می رود. با نگاهی به وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور و اتلاف بیش از اندازه آن در بخش های مختلف از جمله بخش های اقتصادی و تولیدی، ضرورت وضع قوانین و مقررات و تمهیدات لازم در جهت صرفه جویی مصرف انرژی، در کشور احساس می شود به همین منظور مسئولین ذیربط می بایست با اقدامات لازم و اساسی موجب بهبود وضع موجود و در نتیجه ایجاد جهشی عظیم در اقتصاد کشور شوند. یکی از اقداماتی که در زمینه ی بهبود مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن صورت گرفته، وضع قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در قالب مقررات ملی ساختمان می باشد. در این پژوهش مفاد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به صورت کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به منظور ارتقا کیفیت دستورالعمل های مربوطه ارائه شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان