اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

اغلب روشهای موجود تحلیل دیوارهای حائل، با فرض صلبیت این سیستم ها توسعه یافته اند. پرده جدارهای (دیافراگم های) بتنی، به علت کم بودن ضخامت نسبت به دو بعد دیگرشان، از ابنیه حائل انعطاف پذیر محسوب میشوند. تحلیل و طراحی این ابنیه با روشهای موجود هموما منجر به نتایج بسیار محافظه کارانه می گردد. به علوه اثر فاصله مهارهای حانبی در میزان انعطاف پذیری و تاثیر آن در نحوه توزیع نیروهای داخلی پرده جدار و نیز مهارهای جانبی موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهار کردن پرده جدار در مقاطع عرضی مشخص باعث می شود تا توزیع نیروها در تمامی مقاطع یکسان نبوده و رفتار پرده جدار از حالت دو بعدی خارج شده و ممکن است فرض کرنش مستوی برای آن چندان معتبر نباشد. لذا در این تحقیق مدلهای متعددی از پرده جدار با ارتفاع و ردیفهای مهار مختلف بصورت سه بعدی مدل شده اند و اثر تغییر فاصله مهارهای جانبی روی تغییر شکلها، نیروهای داخلی پرده جدار و مهار بررسی شده است. مدلسازی بوسیله نرم افزار تفاوت محدود FLAC3D انجام شده است. نتایج نشان می دهند انعطاف پذیری پرده جدار و امکان تغییر شک لان در هنگام نصب مهارها و یا خاکبرداری از جلوی آن تا حدودی از تغییر شکل تاثیر مثبت در کاهش نیروهای داخلی پرده جدار دارد و از حدی به بعد منجر به افزایش نیروهای داخلی می گردد. بعلاوه فواصل بهینه برای مهار ها به لحاظ مینه کردن نیروهای داخلی کاملا وابسته به سطحی از تغییر شکل است که برای سیستم مجاز شمرده میشود. ولی بطور کلی می توان بیان نمود که هرچه تغییر شکلها در محدوده پایینتری قرار گیرند امکان تعیین فواصل بهینه افزایش می یابد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل پرده جدارهای حائل بتنی با توجه به شرایط مهارهای عرضی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان