اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

به منظور بررسی رفتار ورق های اتصال با استفاده از نرم افزار ANSYS تعدادی مدل ساخته و صحت سنجی شد. با لحاظ نمودن اثر سختی اعضای قاب، رفتار غیر خطی مواد و اشکالات اولیه قطعات، مطالعه پارامتریکی برای بررسی اندرکنش ورق اتصال و مهاربند تحت بارهای چرخه ای و تاثیر ضخامت ورق اتصال، سختی مهاربند و اعضای قاب بر رفتار آنها انجام گرفت. بررسی ندسته از ترکیبات ورق اتصال– مهاربند که ورق اتصال دارای ظرفیت فشاری کمتری نسبت به مهاربند بود نشان داد این ترکیبات تحت بارهای چرخه ای دارای رفتار پایدارتر و استهلاک انرژی بهتری نسبت به موارد دیگر هستند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رفتار ورق های اتصال و مهاربندی فولادی همگرا تحت اثر بارهای یکنوا و چرخ های» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان