اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پيك نور- علوم انساني

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال

صفحات

۳۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۶ تا صفحه‌ی ۴۵

یکی از مشخصه های مهم جامعه ایران در دوران پس از تهاجم مغولان، رشد و گسترش حضور و نفوذ اجتماعی و سیاسی مشایخ و گروه های متصوفه است. بی شک آنها در مناسبات اجتماعی و سیاسی نقش مهمی بر عهده داشتند و در روند تحولات بعدی تاثیر بسزایی گذاشتند.فعالیت اجتماعی و سیاسی طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان یکی از مشایخ بزرگ این دوره، سرانجام به بر روی کار آمدن سلسله قدرتمند صفویه منجر گردید و آن چنان نفوذی در بین عامه مردم پیدا کرد که حتی باوجود بی لیاقتی جانشینان شاه عباس دوم و اضمحلال آن سلسله در مقابل افغان ها و سایر نیروهای خارجی، باز هم در بین مردم نفوذ داشتند و فرمانروایان افشاریه و زندیه خود را ناگریز از توجه به آن خاندان می دیدند.مشایخ بزرگ و شیخ صفی الدین و در ادامه اخلاف وی، از طریق جذب گروه های اجتماعی (بازاریان، دیوانیان و...) و با افزایش پیروان طریقت در بین مردم قدرت فراوانی کسب می کردند و از طریق این نیروها و نفوذ در بین حکومت صاحب نفوذ سیاسی می شدند. در مورد کیفیت روابط طریقت مشایخ با گروه های اجتماعی و کیفیت جذب نیروها و گروه ها اطلاع چندانی در دست نیست و نیز پژوهش چندانی شکل نگرفته است. هدف این پژوهش دست یابی به نحوه تعامل و واکنش نیروهای بازار با طریقت صفویه است.بررسی صفوهالصفا و گردآوری و تحلیل اطلاعات این اثر تلاشی در این زمینه محسوب می شود. هدف این پژوهش سنجش و بررسی گروش و واکنش گروه های پیشه وری نسبت به طـریقت شیخ صفی الدین اردبیلی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تعامل گروه های پیشه وری با طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی بر اساس مندرجات صفوه الصفا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان