اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۷ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۹ تا صفحه‌ی ۲۵۵

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شوش شهری با هویت ایرانی یادداشت‌های سفر قراباغ‌» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۳۲۰۰ تومان