اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش نامه اخلاق

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۴، سال

چکیده فارسی:مکاتب اخلاقی برای تشویق به زیست اخلاقی از محرک های مختلفی استفاده می کنند که برخی از آنها دنیوی و شماری اخروی است. با توجه به انگیزش قوی در محرک های دنیوی، بسیاری از مکاتب اخلاقی بشری به ویژه در اخلاق اجتماعی و حرفه ای، فراوان از این محرک ها استفاده می کنند. هر چند بیم آن می رود استفاده از این محرک ها اخلاق انسان را از هدف اصلی خود (قرب الی اله) خارج کند و به سوی دنیوی شدن سوق دهد.بر اساس اعتبارسنجی محرک های دنیوی در نظام اخلاقی اسلام که مبتنی بر آموزه های قرآن و احادیث است، این محرک ها با بیانی که در مقاله ارائه خواهد شد دارای اعتبار مورد پسند شارع می باشند. چکیده عربی:تعتمد المذاهب الاخلاقیة محفزات مختلفة لدفع اتباعها نحو انتهاج حیاة اخلاقیة، و قسم هذه المحفزات دنیوی، والقسم الآخر أخروی. و نظرا إلی الجانب القوی فی المحفزات الدنیویة، فان الکثیر من المذاهب الاخلاقیة البشریة و خاصة فی حقل الاخلاق الاجتماعیة والمهنیة، کثیرا ما توظف هذه المحفزات من أجل هذه الغایة. و رغم الخشیة من ان تفضی الاستفادة من هذه المحفزات إلی اقصاء الإنسان عن الغایة الأساسیة و هی القرب إلی الله، و دفعه نحو الانهماک فی النزعة الدنیویة. و علی هذا الأساس فان قیاس اعتبار الحوافز الدنیویة فی النظام الاخلاقی الإسلامی الذی یقوم علی تعالیم القرآن والأحادیث، فان هذه المحفزات – بالنحو الذی بینته هذه المقالة یتصف بالاعتبار الذی ترمی إلیه الشریعة المقدسة.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عنوان فارسی: اعتبارسنجی محرک های دنیوی در نظام اخلاقی اسلام (عنوان عربی: قیاس اعتبار المحفزات الدنیویة فی النظام الاخلاقی فی الإسلام)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان