اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان

اطلاعات انتشار

سال

یکی از راهکار های مناسب جهت اصلاح و احیای مراتع خشک و نیمه خشک کشور معرفی گونه های سازگار با ویژگی های این مناطق می باشد.این امر از طریق شناخت و تعیین گونه ها،ویژگی های شاخص گیاهی و خصوصیات گیاهان اکوسیستم های مرتعی میسر می گردد.شناخت مراحل توالی و گونه های شاخص هر یک از این مراحل،ما را در مدیریت صحیح این عرصه ها یاری خواهد نمود.مطالعه حاضر در مراتع کرسنک استان چهار محال و بختیاری با هدف شناخت گونه ها و ویژگی های شاخص گیاهی صورت پذیرفت.ابتدا سه منطقه دارای توالی مختلف،5_3 سال،15_10 سال و بیشتر از 25 سال و یک منطقه شاهد (مرتع)انتخاب گردبد.برای نمونه برداری از پوشش گیاهی پس از استقرار ترانسکت اقدام به پلات

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین گونه ها و ویژگی های گیاهی شاخص مراحل مختلفتوالی گیاهی در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان