اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جمعیت و کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان