اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

knowledge and development

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سریهای زمانی و هم جمعی در اقتصاد ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان