اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پژوهشنامه متين

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فرآیند گزارش به انقلاب در اندیشه سیاسی امام خمینی (س )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۸۰۰۰ تومان