اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۳۰ صفحه

گذشت زمان زیاد از تاریخ احداث محوطه فرهنگی – تاریخی سروستان و یادمان برجای مانده در آن که از یک شهرت ملی و بین المللی برخور دار بوده ، باعث شده است تا عوامل مخل و مختلفی ، این مجموعه را به صورت ویرانه و در انزوای با شکوهی پدیدار سازند .نظر به اهمیت یادمان کاخ سروستان ، وجود تحقیقات گسترده ای در زمینه های مطالعات جامع علمی – کاربردی ، عملیات میدانی مستقیم و غیر مستقیم و بررسی های آزمایشگاهی ضرورت می نماید تا با بررسی و بازشناسی دقیق وضع موجود بنا، به آسیب شناسی آن پرداخته و بدین وسیله بتوانیم راهکار مناسب و مؤثری را جهت درمان و تهیه طرح پیشرو مرمت و باز زنده سازی این بنای منحصر به فرد ارائه نماییم .پژوهش های به عمل آمده دربار ه اصول مرمت و باز زنده سازی بناهای تاریخی وکاربرد روشهای مرسوم و پذیرفته شده آن در سطح ملی و بین المللی ، رهنمون ما در تدوین و تهیه نظریه ها و اهداف جهت طرح مرمت کاخ سروستان گردیده است . با آن که بنای کاخ ،دچار آسیبهای فراوان و لطمات شدیدی شده است اما در حال حاضر در یک وضعیت متعادل شده کلی به سر می برد ، بنابراین برای مرمت و باز زنده سازی آن ، تمهیداتی را باید اندیشید که با تأکید بر حفظ اصالت بنا ، ادامه حیات آن در آینده امکان پذیر گردد . نتایج نشان می دهد که هم به دلیل لزوم حفاظتهای موقتی و هم به دلیل تص میم بر مطرح کردن کار مرمت عمومی بنا در شرایط فنی ، اقتصادی و فرهنگی – علمی مناسب تر و غنی تر ، حفظ وضع موجود و تثبیت آن در مقایسه با همه امکانات و روشهای شناخته شده با آن که مستلزم هزینه های گزافی خواهد بود تنها راه پیشرو و با احساس مسؤولیت تشخیص داده می شود . در ارتباط با روح دادن دوباره و بازگرداندن فعالیت به محوطه فرهنگی – تاریخی کاخ سروستان ، از دیدگاه ایتالیایی کامیلو بویی تو و نیز از منشورهای توریسم فرهنگی مصوب نوامبر 1976–ایکوموس و فلورانس مصوب 1982–ایکوموس تبعیت می نماییم و اعتقاد داریم که بدین ترتیب ارزشهای تاریخی ، فرهنگی و علمی حفظ خواهد گردید .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طرح اجرایی مرمت و سامان دهی بنا و محوطه فرهنگی – تاریخی کاخ سروستان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۶۰۰ تومان