اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

کلمات کلیدی

ایران، انسان، 1، اطلاعات، جهان

یک تصادف پدید ه ای است که از ترکیب و تداخل غی ر خطی عوامل گوناگون به وجود م ی آید که مهمترین آنها انسان، وسیله نقلیه ، محیط و شرایط ترافیک میباشد. امروزه تصادفات ترافیکی موجب مر گ ومیر افراد زیادی در جهان میشود به طوریکه سالانه بیش از ۱ میلیون نفر بر اثر تصادفات ترافیکی جان خود را از دست می دهند . در این میان درصد زیادی از جراحات و مر گ ومیر در ایران و جهان یعن ی چیزی حدود ۴۳ % را تصادفات مربوط به عابرین پیاده تشکیل میدهد. با توجه به آمار بالای تصادفات عابرین لازم به نظر میرسد که ویژگی ها و خصوصیات این نوع تصادفات بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد . با توجه به بررسی ها ی انجام شده و آمار و اطلاعا ت مورد مطالعه متاسفانه در ایران آماری مبنی بر نحوه بروز تصادفات و دلایل بروز آن موجود نمی باشد و تنها آمار مربوط به درصد تصادفات موجود می باشد . در این تحقیق از روش نظر سنجی تخصصی به منظور گردآوری اطلاعات و آمار استفاده گردیده است و با استفاده از این اطلاعات و تجربیات افراد خبره ، گروه سنی و عمده ترین دلایل بروز تصادفات طبقه بندی و به کمک آن را ه کارهایی برا ی پیش گیری از بروز تصادف ارایه گردیده است . همچنین سعی شده است تا را ه کارهای ارایه شده حتی الامکان قابل اجرا و سازگار با شرایط ایران باشد به طوریکه بتواند بخش وسیعی از تصادفات عابرین پیاده را پوشش دهد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعات تصادفات عابرین پیاده با وسایل نقلیه در ایران و راهکارهای مقابله با آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان