اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

نظام برنامه ریزی درسی در ایران , با وجود فر هنگ های مختلف در کشور , متمرکز است و همه معلمان , ملزم به اجرای یک برنامه متمرکز هستند . این در حالی است که در بسیاری از کشورهای با نظام آموزشی غیر متمرکز , برای اجرای مطلوب برنامه درسی قصد شده , استانداردهایی تبیین می شوند . مثلاً شورای ملی معلمان ریاضی امریکا NCTM ، استاندار دهایی را برای تدریس حرفه ای ریاضی تدوین نموده است (1991) هدف در این مقاله , بررسی محدودیت های بالقوه ای است که ممکن است نظام متمرکز برنامه ریزی درسی ایران , برای اجرای استاندارد های پیشنهادی NCTM بوجود آورد . در واقع , هدف این بررسی , امکان سنجی استفاده از استاندارد های تدریس حرفه ای تهیه شده در یک نظام غیر متمرکز , درون یک نظام متمرکز است . برای این منظور ابتدا به بحث مختصری در مورد نظام برنامه ریزی درسی متمرکز در ایران می پردازیم , سپس استاندارد هایی را که NCTM تدوین نموده بیان می کنیم و در نهایت، به موانعی که متمرکز بودن برنامه درسی برای اجرای چنین استانداردهایی به وجود می آورد می پردازیم .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «امکان سنجی برای بررسی سازگاری استاندارد های پیشنهادی تدریس وتوسعه حرفه ای معلمان ریاضی توسط NCTM با نظام متمرکز آموزشی درایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان