اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه

ما در عصر دگرگونی های پر شتاب زندگی می کنیم. جهانی شدن اطلاعات ، ارتباطات و اقتصاد و تکنولوژی اثرات شگرفی بر فعالیت بنگاه های اقتصادی و واحدهای دولتی و عمومی گذارده و مفاهیم مدیریت نیز به واسطه این تغییرات شتابنده دستخوش دگرگونی قرار گ رفته است. در گذشته شناخت عوامل محیطی و تاثیر آن بر فعالیت آینده موسسات اهمیت چندانی نداشت، چرا که محیط از تحول دور بود و برخورداری از ثبات نسبی سبب می شد که تصمیمات نیز در محوده مرزهای سازمان گرفته شود. اما امروزه تحولاتی که بر اثر تغییرات محیطی پدید می آیند چنان قدرتی دارند که اگر سازمانها نتوانند که را با آن سازگار کنند، بی شبهه دیر یا زود از میان خواهند رفت و در سراشیبی سقوط قرار خواهند گرفت.به همین دلیل در دوران جدید کلیه سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی ناگزیرند علاه بر عوامل درون سازمانی، عوامل محیطی را نیز به خوبی شناخته و در عین حال در مواجهه با شرایط دگرگون متحول محیط، برنامه های خود را پیوسته مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استقرار نظام ارزیابی عملکرذ حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان