اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران

اطلاعات انتشار

سال

امروزه گردشگری به صنعتی مبدل شده است که با رشدی بسیار سریع رو به رشد و گسترش است. تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارنده تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. در این بین اثرات زیست محیطی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر محیط بوم شناسی دارد، حائز اهمیت است. این حقایق موجب شده است که دوراندیشان و مصلحان اجتماعی به ویژه دانشگاهیان بر ضرورت آگاه سازی جوامع در مورد لزوم حفاظت از محیط زیست تاکید کنند. در این مقاله پس از مرور مباحثی نظیر پتانسیل ها و چالش های زیست محیطی گردشگری به بررسی اثرات پنجگانه گردشگری با تکیه بر اثرات زیست محیطی پرداخته شده است. در ادامه نیز مدلی منعطف جهت ا رزیابی اثرات گردشگری به خصوص اثرات زیست محیطی گردشگری ارائه شده است که می توان از آن در فاز امکانسنجی و همچنین فاز بهره برداری از طرح ها و پروژه های گردشگری استفاده کرد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت کاهش اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست و بهره برداری صحیح از طرح ها و پروژه های گردشگری آورده شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سنجش اثرات زیست محیطی گردشگری با استفاده از مدل پیشنهادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان