اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

هوش مصنوعی کاربردهای فراوانی در شبکه های قدرت دارد که از جمله می توان از موارد استفاده سیستم های خبره نام برد که علاوه بر کاربردهایی در زمنیه های طراحی، برنامه ریزی، و نگهداری و تعمیرات سیستم های قدرت، می توانند در پائیدن (Monitoring) و کنترل شبکه ها نیز مفید واقع گردند. کاربردهایی از قبیل پائیدن، کنترل و یب یابی روی خط (online) بصورت زمان–واقعی (real time) بوده و پیاده کردن آنها مستلزم دستیابی به آخرین اطلاعات وضعیت شبکه می باشد. این اطلاعات معمولا با استفاده از روشهای الگوریتمی محاسبه می شوند و عموما بر روی کامپیوتری جدا از کامپیوتر مورد استفاده سیستم خبره اجرا می گردند. مسئله ارتباط بین دو سیستم کامپیوتری مزبور، و نحوه پیاده سازی سیستم های خبره زمان–واقعی با استفاده از زبان منطقی پرولاگ مورد بحث این مقاله می باشد. روش ارائه شده در مقاله جنبه نسبتا عام داشته و می تواند در کلیه مواردی که سیستم خبره بر روی کامپیوترهای شخصی قابل پیاده شدن است به کار گرفته شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده از زبان منطقی پرولاگ در کاربردهای زمان–واقعی شبکه های قدرت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان