اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

در سالیان اخیر بدلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی، فضاهای شهری و فضاهای سبز به ویژه اراضی جنگلی، زراعی و باغی اطراف شهرها به شدت در معرض تخریب و تغییرکاربری قرار گرفته است؛ لذا صیانت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی، تأسیسات صنعتی و غیره در کنار حفظ توان اکولوژیکی و تولیدی آنها با توجه به احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز ضروری می‌باشد. در این راستا قانون‌گذاران در سرتاسر جهان جهت حمایت و حفاظت از این فضاها و در مسیر توسعه پایدار دست به تدوین و توسعه قواعد و قوانینی زده‌اند تا از تخریب بی رویه آنها جلوگیری نمایند. در اصل 50 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل کنونی و آینده باید حیات اجتماعی رو به رشدی در آن داشته باشند، یک وظیفه عمومی تلقی شده و به همین منظور کشور ما نیز همانند سایر کشورها گامی موثر در جهت تصویب قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های جدید و پیوستن به معاهدات بین‌الملی برداشته است. در این تحقق ضمن اشاره به مهمترین قوانین موجود در رابطه با فضای سبز شهرها موانع و تنگناها و کمبودهای حقوقی و قضایی موجود در این باره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی قوانین موجود در رابطه با حفاظت باغ و فضای سبز در شهرها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان