اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

کلمات کلیدی

برنامه ریزی، شهر، روی، مشهد، هزینه

مطالب مندرج در این مقاله به منظور رهایی از نارسائی ها و مشکلات سیستم موجود تاسیسات شهری و ارائه راه حل مناسب جهت جایگزین نمودن سیستم جدید بجای تاسیسات قدیمی در شهرک های صنعتی و شهرهای جدید در حال احداث و برنامه های دراز مدت جمهوری اسلامی می باشد. امید است مطالعه و در صورت قبول آن در آینده مورد استفاده قرار گیرد. تجربیات طولانی در زمینه شبکه های انتقال و توزیع ما را بر آن داشت که از وجود مسئولین و دست اندرکارانی که سال ها در این زمینه مطالعاتی نموده و نتیجتا سیستم جدید را در کشور خود جایگزین نموده اند استفاده نماییم. لذا بررسی و تحقیقات چندین پروژه اجرا شده گالری تکنیک(کانال مشترک تاسیسات شهری آدم رو مجهز به سیستم کنترل و حفاظت) کشورهای مختلف اروپایی و کلیه منابع موجود(که نام بعضی از آنها در آخر همین مقاله ذکر گردیده) و بررسی های به عمل آمده از تاسیسات کنونی شهر مشهد و تهیه آمار و ارقام هزینه های چند باره کاری روی هر یک از تاسیسات شهری و تداخل مسئولیت ها و ضایعات ایجاد شده در این رابطه می تواند شروعی جهت برنامه ریزی های آینده بوده و مانع از چند باره کاری و هزینه های بالا در سطح شهر شود. به امید روزی که یک متولی تاسیسات شهری داشته و شاهد یک مرتبه خاکبرداری شهر بیشتر نباشیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آشنایی با گالری تکنیک و مقایسه آن با سیستم موجود تاسیسات شهری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان