اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷ تا صفحه‌ی ۳۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چند لایگی معنا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان