اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

CSI Journal on Computer Science and Engineering

اطلاعات انتشار

سال

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان