اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيق و توسعه مواد پرانرژي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷ تا صفحه‌ی ۲۷

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آشکارسازی و شناسایی مواد منفجره به روش اسپکرومتر تحرک یونی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان