اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات منابع آب ايران

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر EDTA در آب آبیاری بر میزان جذب کادمیوم ازخاک توسط ریشه و تجمع آن دراندام مختلف گونه های جالیزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان