اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مطالعات پليس زن

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توانمندسازی زنان پلیس در برقراری امنیت عمومی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان