اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مطالعات پليس زن

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عوامل و زمینه های موثر در شکل گیری روحیه تعامل اجتماعی دانشجویان پلیس زن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان