اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۲۵، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳ تا صفحه‌ی ۲۸

ی است که در زمینه‌ی انتخاب شهردار تفاوت‌ معناداری وجود ندارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری ها (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان