اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

منابع طبيعي ايران - دانشكده منابع طبيعي كرج

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی روش های اندازه گیری زبری با زبری سنج میله ای ، زنجیر و برآورد زاویه باد پناهی در بررسی های فرسایش بادی ( مطالعه موردی : اراضی آیش دشت یزد – اردکان )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان